آموزش ویدیویی نرم افزارهای حوزه مهندسی زمین، عمران، معدن، زمین شناسی، تونل، مکانیک سنگ، ژئومکانیک، ژئوفیزیک، ژئوتکنیک، مکانیک خاک، تحلیل و طراحی سازه های نگهبان، پی سازی، تحلیل لرزه سنجی و طراحی ایستگاه های مترو و تونل، مش بندی و …

نمایش 1–6 از 35 نتیجه

مدلسازی دیوار حائل خاکی مسلح به ژئوتکستایل و ژئوگرید در آباکوس Abaqus

مدلسازی دیوار حائل خاکی مسلح به ژئوتکستایل و ژئوگرید در آباکوس Abaqus
40,000 32,000 تومان