آموزش مدلسازی نرم افزار آباکوس Abaqus

نمایش 1–6 از 13 نتیجه

مدلسازی دیوار حائل خاکی مسلح به ژئوتکستایل و ژئوگرید در آباکوس Abaqus

مدلسازی دیوار حائل خاکی مسلح به ژئوتکستایل و ژئوگرید در آباکوس Abaqus
40,000 32,000 تومان