پک جامع آموزش مدلساری مخصوص مهندسی ژئوتکنیک (عمران و معدن) آباکوس ABAQUS 

سرفصل‌های موجود در پکیج آموزش جامع مدلسازی ژئوتکنیک با آباکوس ABAQUS:

 • هندسه سازی در آباکوس
 • مدلسازی و تحلیل خرپا
 • مدلسازی و تحلیل خرابی در تیر بتن آرمه (و تشریح مدل رفتاری Concrete Damaged Plasticity)
 • مدلسازی فوندسیون نواری (و تشریح مدل رفتاری Cap Plasticity)
 • مدلسازی تک شمع در محیط اشباع
 • مدلسازی رادیه شمع و تشریح مدل رفتاری Drucker-Prager
 • مدلسازی دیوار حائل وزنی و خاکریز ماسه‌ای
 • مدلسازی گود به روش نیلینگ
 • مدلسازی تونلسازی مکانیزه با TBM در محیط اشباع و خشک
 • مدلسازی سد بتنی تحت بار زلزله
 • مدلسازی و تحلیل آزمایش سه محوره خاک
 • مدلسازی دیوار حائل خاکی مسلح به ژئوتکستایل و ژئوگرید

آنچه در این آموزش خواهید دید ...

تشریح کامل ماژول‌های ساخت هندسه در آباکوس ABAQUS

مدت آموزش: 1 ساعت و 25 دقیقه

مدرس: رشید حاجیوند دستگردی

توضیحات:
در این ویدیوی آموزشی به معرفی برنامه ی اباکوس و بطور خاص ماژول‌های هندسه سازی در نرم افزار اباکوس پرداخته خواهد شد و پس از بررسی تمامی ابزارهای کابردی رسم هندسه به ترسیم سازه نگهبان و سازه نهایی یک ایستگاه زیرزمینی پرداخته می‌شود و از اکثر ابزارهای کاربردی استفاده خواهد شد.

تصویر مدلسازی انجام شده در آموزش

مدلسازی و تحلیل خرابی تیر بتن آرمه در آباکوس Abaqus

مدت آموزش: 45 دقیقه

مدرس: رشید حاجیوند دستگردی

توضیحات:
در این آموزش با استفاده از نرم‌افزار اباکوس ABAQUS به مدلسازی تیر بتن آرمه T شکل پرداخته می‌شود و با استفاده از مدل رفتاری خرابی بتن به بررسی ترک‌ها و خرابی‌های ایجاد شده در تیر پرداخته می‌شود. در این آموزش تمامی خروجی های پرکاربرد آباکوس مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در این آموزش به معرفی و بررسی پارامترهای مدل رفتاری خرابی بتن نیز پرداخته شده است.

تصویر مدلسازی انجام شده در آموزش

خرید و دانلود مدلسازی و تحلیل خرابی تیر بتن آرمه در آباکوس Abaqus
بهمراه تشریح مدل رفتاری خرابی بتن

تحلیل لرزه ای سد بتنی تحت بار زلزله در آباکوس ABAQUS

مدت آموزش: 55 دقیقه
مدرس: رشید حاجیوند دستگردی

توضیحات:
در این آموزش یک سد بتنی بصورت کرنش مسطح در نرم‌افزار آباکوس تحت بار زلزله مدلسازی می‌شود و با درنظر گرفتن مدل خرابی بتن برای سد، خرابی‌های ایجاد شده در سد مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.
همچنین در این آموزش با نحوه‌ مدلسازی دینامیکی تاریخچه زمانی و مدل رفتاری خرابی بتن بخوبی آشنا خواهید شد.

مدلسازی تونلسازی مکانیزه با TBM در محیط اشباع و خشک در اباکوس ABAQUS

مدت آموزش: 50 دقیقه
مدرس: رشید حاجیوند دستگردی

توضیحات:
در این ویدیوی آموزشی یک تونل با روش مکانیزه توسط TBM در محیط اشباع از آب در نرم افزار آباکوس مدلسازی می‌شود و نیروهای القا شده در لاینینگ و جابجایی‌های تونل بررسی می‌شود و همچنین تفاوت مدلسازی سازه‌های زیرزمینی در محیط اشباع و محیط خشک توضیح داده می‌شود.

تصویر مدلسازی انجام شده در آموزش

در محیط نیمه اشباع

مدلسازی گودبرداری با سیستم نیلینگ Nailing در آباکوس ABAQUS

مدت آموزش: 56 دقیقه
مدرس: رشید حاجیوند دستگردی

توضیحات:
در این ویدیوی آموزشی با استفاده از نرم افزار آباکوس به مدلسازی یک گود با سیستم نیلینگ در محیط اشباع بصورت کرنش مسطح پرداخته می‌شود. نیروهای اعمال شده در نیل‌ها و شاتکریت و جابجایی‌های گود بررسی خواهد شد.

تصاویر برخی از مدلسازی‌های انجام شده در این آموزش

خرید و دانلود آموزش ویدیویی مدلسازی گودبرداری با سیستم نیلینگ Nailing در آباکوس ABAQUS

مدلسازی شمع در محیط اشباع و تعیین ظرفیت باربری در آباکوس ABAQUS

مدت آموزش: 55 دقیقه
مدرس: رشید حاجیوند دستگردی

توضیحات:
در این ویدیوی آموزشی با استفاده از نرم‌افزار آباکوس به مدلسازی تک شمع بتنی مربعی به صورت سه بعدی در محیط اشباع پرداخته می‌شود و در پایان نحوه‌ی تعیین ظرفیت باربری این تک شمع و نیروهای القایی و فشار اب حفره‌ای و … توضیح داده خواهد شد.

تصویر مدلسازی انجام شده در آموزش

مدلسازی پی نواری و تعیین ظرفیت باربری آن در آباکوس ABAQUS

مدت آموزش: 1 ساعت و 10 دقیقه
مدرس: رشید حاجیوند دستگردی

توضیحات:
در این ویدیوی آموزشی با استفاده از نرم افزار اباکوس به مدلسازی یک پی نواری واقع بر روی خاک ماسه‌ای پرداخته می‌شود و مدل کلاهک استفاده شده در مدل بصورت کامل تشریح می‌شود. در نهایت به نحوه‌ی ظرفیت باربری پی نواری بصورت عددی پرداخته می‌شود و نتایج آن با مقدار بدست امده از روش تئوری ترزاقی مقایسه می‌گردد.

تصویر مدلسازی انجام شده در آموزش

خرید و دانلود آموزش ویدیویی مدلسازی پی نواری و تعیین ظرفیت باربری آن در آباکوس ABAQUS

مدلسازی رادیه شمع در آباکوس ABAQUS

مدت آموزش: 1 ساعت و 45 دقیقه
مدرس: رشید حاجیوند دستگردی

توضیحات:
در این ویدیوی آموزشی با استفاده از نرم افزار اباکوس به مدلسازی رادیه شمع بتنی به صورت سه بعدی پرداخته می‌شود و در پایان نحوه تعیین ظرفیت باربری مجموعه، نیروهای القایی و باقی پارامترها توضیح داده خواهد شد.

تصویر مدلسازی انجام شده در آموزش

مدلسازی رادیه شمع در آباکوس ABAQUS

مدلسازی دیوار حائل وزنی و تعیین فشار جانبی در آباکوس ABAQUS

مدت آموزش: 31 دقیقه
مدرس: رشید حاجیوند دستگردی

توضیحات:
در این ویدیو آموزشی به مدلسازی یک خاکریز ماسه‌ای و دیوار حائل وزنی پرداخته شده و در انتها میزان جابجایی و فشار جانبی وارده بر دیوار حائل وزنی بدست آمده، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تصویر مدلسازی انجام شده در آموزش

مدلسازی دیوار حائل خاکی مسلح به ژئوتکستایل و ژئوگرید در آباکوس Abaqus

مدت آموزش: 1 ساعت و 50 دقیقه
مدرس: رشید حاجیوند دستگردی

توضیحات:
در این ویدیوی آموزشی ابتدا به معرفی و مقایسه انواع ژئوسنتتیک‌ها پرداخته شده است. پس از آن طراحی دستی انجام گرفته و در نهایت، مدلسازی دیوار حائل خاکی مسلح، با ژئوسنتتیک پرداخته می‌شود و نتایج مهم بدست آمده مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند.

تصویر مدلسازی انجام شده در آموزش

مدلسازی و تحلیل آزمایش سه محوره خاک در آباکوس Abaqus

مدت آموزش: 27 دقیقه
مدرس: رشید حاجیوند دستگردی

توضیحات:
در این ویدیوی آموزشی به مدلسازی تست سه محوره خاک با استفاده از مدل رفتاری کم کلی پرداخته می‌شود و پارامترهای مدل کم کلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. شرایط تحکیم یافته زهکشی نشده بطور کامل شبیه سازی می‌شود، همچنین نحوه مدلسازی تست‌های تحکیم نیافته زهکشی نشده نیز توضیح داده خواهد شد. در نهایت به بررسی و نحوه ترسیم نمودارهای تنش انحرافی-کرنش محوری و کرنش حجمی-کرنش محوری پرداخته می‌شود.

تصویر مدلسازی انجام شده در آموزش

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پکیج آموزش مدلسازی ژئوتکنیک با آباکوس ABAQUS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *